Thursday, July 10, 2014

Jiang Weijie

[China] (??/??)Designer and EngraverChina 1981/1983 "China Scenery" (17) [1, (6)] Sc(1723,...,1739) [Engr ( Jiang Weijie, Sun Hongnian, Li Qingfa, Gao Pinzhang, Hu Zhengyuan, Yan Bingwu)][ In Construction ]No comments:

Post a Comment